loader image
Zmiany ZUS ZUA ZZA – kod wykonywanego zawodu – zgłaszanie do ZUS

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba

wykazywać kod wykonywanego zawodu