loader image
Tarcza Antykryzysowa przydatne linki
  • WUP Wojewódzki Urząd Pracy

Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu

  • PUP Powiatowy Urząd Pracy

Skorzystaj z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKWP#/inneSprawy/wyborUrzedu

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

 

  • ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://login.gov.pl/login/login?ssot=tmag7995d7nvjcqhicsb

  • US Urząd Skarbowy

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0292_00

 

Wykazy placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa :

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/