loader image

MMCH

Kancelaria Prawa Podatkowego
Konsulting Szkolenia Audyt

Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania
deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

W celu prawidłowego raportowania sprzedaży do Urzędów Skarbowych, należy dostosować
programy wykorzystywane do fakturowania do aktualnych przepisów. Dlatego też w najbliższym
czasie należy zadbać o wybranie dobrego programu, który pozwoli im na oznaczenie grup towarowych
dla produktów już na wstępnym etapie, a następnie przetwarzając wystawione dokumenty sprzedaży
oraz zaksięgowane dokumenty zakupu, umożliwi sporządzenie i wysyłkę nowej struktury JPK_V7M
lub JPK_V7K. Kluczowe w zakresie przygotowania podatnika do składania nowego JPK_V7M lub
JPK_V7K będzie dokładne weryfikowanie tego, co przedsiębiorca sprzedaje i kupuje. Przedmiot
sprzedaży bądź zakupu musi mieć właściwie przypisany kod jednej z 13 grup towarowo-usługowych
(GTU), określonych w rozporządzeniu.
Na te zmiany trzeba się dobrze przygotować, bo błąd może być kosztowny i dotkliwy. Za każdy błąd
w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Zostanie ona nałożona na podatnika,
jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy.