loader image
Rodzaje deklaracji VAT i po co się je składa?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają wiele obowiązków związanych z rozliczaniem podatków, składaniem deklaracji w odpowiednich urzędach oraz przestrzeganiem ustawowo określonych terminów. Jednym z tych obowiązków jest składanie deklaracji VAT w urzędzie skarbowym.

O czym dokładnie jest mowa, co taka deklaracja zawiera i kto jest zobowiązany do jej składania?

Deklaracja VAT

Podstawowe informacje Przedsiębiorca, prowadzący swoją działalność gospodarczą, musi podjąć decyzję, czy będzie czynnym płatnikiem VAT czy też nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niektórych przypadkach, np. przy sprzedaży określonych towarów (jak biżuteria, metale szlachetne, nowe samochody) lub świadczeniu określonych usług (np. prawniczych, doradczych), przedsiębiorca musi być czynnym płatnikiem VAT od samego początku działalności. W innych przypadkach decydujący jest poziom uzyskiwanych przychodów (200 000 zł).

Jeśli ktoś staje się czynnym płatnikiem VAT, to musi wybrać, czy będzie rozliczał się miesięcznie czy kwartalnie oraz składać odpowiednie deklaracje VAT. Deklarację VAT składa się w urzędzie skarbowym i jest to dokument, który musi być wypełniony prawidłowo i złożony w terminie. Warto w takim przypadku skorzystać z usług biura rachunkowego, aby mieć pewność, że deklaracje są zawsze poprawnie sporządzone i dostarczone na czas.

Co zawiera deklaracja VAT?

Warto zaznaczyć, że rodzaj deklaracji zależy od tego, czy przedsiębiorca rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie. Jeśli rozlicza się miesięcznie, to składa deklarację VAT-7 do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Osoby rozliczające się kwartalnie używają deklaracji VAT-7K, a także mają termin składania do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

W deklaracji VAT należy podać kwotę podatku VAT do zapłaty lub do zwrotu. Dokument zawiera także sumy podatku naliczonego i podatku należnego, zaokrąglone do pełnych złotych. Jeśli przedsiębiorca jest małym podatnikiem, który osiągnął przychody poniżej 1 200 000 euro i rozlicza się kwartalnie, to używa deklaracji VAT-7D. Istnieją również bardziej szczegółowe deklaracje, takie jak VAT-8 (dotycząca wewnątrzwspólnotowego nabycia dóbr i usług), VAT-10 (dotycząca nabycia nowych środków transportu), VAT-12 (dotycząca usług taksówkarskich) oraz VAT-13 (dotycząca usług przedstawiciela podatkowego).

rodzaje deklaracji vat