loader image

MMCH

Kancelaria Prawa Podatkowego
Konsulting Szkolenia Audyt

Dzisiaj przedstawiamy nowy instrument wsparcia dla firm oferowany przez Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa.

Warto przeczytać, bo w największym skrócie możesz otrzymać maksymalnie 3,5 mln zł pożyczki, a spłacić jedynie 875.000 zł. (Szczegółowe warunki poniżej)

Kogo dotyczy?

 

  • Małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP” lub „mała i średnia firma”) – czyli przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.
  • Przedsiębiorców, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
  • Przedsiębiorców wobec których nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
  • Beneficjentów rzeczywistych, posiadający rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przedsiębiorców prowadzących działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
  • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość

 

Co muszę zrobić?

 Złożyć stosowny wniosek o udzielenie subwencji finansowej w ramach prowadzonego naboru, w szczególności za pośrednictwem banków.

Co mogę dostać?

 

Pożyczkę z Polskiego Funduszu Rozwoju, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł, której w 75% mogę nie zwracać jeżeli spełnię określone poniżej warunki.

 

Kiedy musze zwrócić pieniądze z pożyczki?

75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności,
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
  • 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

 

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.