Tel/fax 48 614 30 97

e-mail: info@mmch.pl

Usługi

Oferujemy:
profesjonalną i kompleksową obsługę firm jednoosobowych, spółek cywilnych i handlowych oraz jednostek sektora NGO (fundacje, stowarzyszenia). Świadczymy usługi księgowe, prawne, szkoleniowe oraz wiele innych usług dla przedsiębiorstw
.

Świadczymy także doradztwo dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.


a) Zakres świadczonych usług księgowych obejmuje prowadzenie dla podatników i w ich imieniu:
- pełnej rachunkowości,
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- rozliczenia PIT i VAT,
- dokumentacji ZUS,
- dokumentacji kadrowo – płacowej.

Pomagamy także rozpocząć działalność gospodarczą – otwieramy firmy jednoosobowe i spółki. Tworzymy dokumenty bazowe spółek, fundacji i stowarzyszeń.


W imieniu naszych klientów, w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwa, sporządzamy i składamy rozmaitą dokumentację w Urzędach Skarbowych, Jednostkach ZUS, Urzędach Celnych, Urzędach Gminy, Bankach, itd.

Od 15.07.2010 roku zajmujemy się sporządzaniem wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

W ramach naszych usług oferujemy również:
- przygotowywanie rocznych zeznań podatkowych,
- przygotowywanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane.

Zakres usług i ceny ustalane są indywidualnie w zależności od sytuacji i potrzeb klienta.

b) Świadczymy także doradztwo prawne. W szczególności udzielamy porad dla przedsiębiorców we wszelkich sprawach związanych z ich działalnością gospodarczą. Pomagamy także osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej.


Ponadto świadczymy usługi z zakresu due dilligence i audytu. Pomagamy wycenić przesiębiorstwo, ustalić i ustalibizować jego sytuację prawną, podatkową i finansową.


c) Świadczymy też usługi szkoleniowe. Od 10.09.2008 roku zajmujemy się szkoleniami ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i szkoleń w zakresie BHP. Prowadzimy też szkolenia z zakresu prawa, rachunkowości i podatków.


d) Świadczymy usługę wirtualnego biura. Posiadamy także realne lokale na wynajem.

Copyright by www.mmch.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
start