Tel/fax 48 614 30 97

e-mail: info@mmch.pl

Cennik


Koszty świadczonych przez nas usług są negocjowane indywidualnie z każdym z naszych klientów,
a ich wysokość uzależniona jest od specyfiki działalności firmy zleceniodawcy.
Firmom nowopowstałym udzielamy rabatów uwzględniając ich status i sytuację materialną.

Czynniki wywierające największy wpływ na wysokość mięsięcznej opłaty to:
- rodzaj i specyfika branży,
- forma działalnośći gospodarczej,
- ilość dokumentów księgowych,
- ilość pracowników i właścicieli.

Ceny oferowanych usług:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych osób fizycznych i spółek – od 700 zł, ↑
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - od 150 zł, ↑
- prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – od 100 zł, ↑
- obsługa kadrowo – płacowa – wkalkulowywana jest w ogólną opłatę i uwzględnia ilość pracowników i   wymagany nakład pracy,
- rozliczenie VAT – wkalkulowywane jest w ogólną opłatę.

Powyższe kwoty nie zawierają podatku VAT.

Jednocześnie zapewniamy bezpieczeństwo i poufność informacji na każdym etapie współpracy. Obowiązuje nas ustawa o ochronie danych osobowych i tajemnica zawodowa.

Jeśli zakres naszych usług wzbudził Państwa zainteresowanie, w celu omówienia szczegółów, zapraszamy do osobistego kontaktu. Podkreślamy, iż wykazujemy się dużą elastycznością przy ustalaniu cen za nasze usługi.
Copyright by www.mmch.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
start